MATEŘSKÁ ŠKOLA
CHLUMANY
mobil: 725009880
e-mail: ms.chlumany@seznam.cz
Kontaktujte nás

MŠ Chlumany
mobil:
725 009 880
e-mail:
ms.chlumany@seznam.cz

Odkazy
MŠ Chlumany > O nás

O nás

Mateřská škola

Chlumany 60
384 22 Vlachovo Březí
okres Prachatice
IČ: 70989966

telefon : 725009880
bankovní účet: 190903752/0300

Mgr. Milada Kokšteinová
ředitelka MŠ

Bc. Jaroslava Jakubcová
učitelka MŠ

Martina Novotná, Dis.
chůva

Radka Mikešová
vedoucí školní jídelny

Eva Láchová
účetní

1.Historie MŠ

MŠ v Chlumanech byla zřízena v roce 1975 a původně sídlila ve dvou bytových jednotkách bytového domu JZD Chlumany a navštěvovalo ji celkem 23 dětí. Od roku 1983 sídlí školka v samostatné budově MŠ, která je součástí komplexu, ve kterém se nachází obecní úřad, knihovna, prodejna potravin a hostinec. V roce 2009 se dostalo budově celkové rekonstrukce a revitalizace a nového vybavení se dočkala i školní zahrada. V současné době byla zrekonstruována terasa na školní zahradě a je zcela zastřešena pro větší možnosti využití i při nepřízni počasí.

2.Poslání a vize školy

Jan Ámos Komenský řekl, že škola je dílna lidskosti a snažil se jedince kultivovat. Tak i my se snažíme jedince seznámit nejenom s mravy, ale poskytnout dětem prostředí, jež umožňuje psychický sociální a pohybový rozvoj, prostředí vzájemné tolerance, komunikace, porozumění a úcty. Neboť kde jinde by měl člověk získat základy, na kterých bude dále budovat svojí budoucnost než v mateřské škole. Pokud je dítě šťastné, znamená to, že mu nic neschází, jsou naplněny jeho potřeby. Je zdravé, cítí se bezpečně, je zvídavé a má radost z každé maličkosti. I my ve školce usilujeme o to, aby byly děti šťastné. Dáváme jim lásku, naší pozornost, pocit sounáležitosti a porozumění. Učitelská profese pro nás není zaměstnání, ale poslání!

Vize:

SPOKOJENÉ DÍTĚ - SPOKOJENÝ RODIČ - SPOKOJENÁ OBEC

Nechceme sem psát, co jsou naše cíle, naopak! Pojďme si ty cíle stanovit společně. Nastavme společná pravidla soužití, aby nám bylo v mateřské škole dobře a příjemně. Aby mezi personálem školy a rodiči panovala vzájemná důvěra. Jsme organizace dynamická a přizpůsobivá. Tvořte společně s námi program školy tak, aby nebyl pouze zábavný, ale také poučný a užitečný. Vítáme jakékoliv podněty nápady a inspirace. Jsme otevřeni spolupráci na jakékoliv úrovni. Naše hlavní pravidlo je: KOMUNIKACE A OTEVŘENOST.

Pokud máte otázky, obavy, nejasnosti, přijďte a zeptejte se nás na cokoli, rády Vám na vše odpovíme, a pokud odpověď neznáme, vše zjistíme :)


4.Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro PV pro roky 2018-2020 nese název
"Jedna nota, druhá nota, hurá je tu písnička. Provází nás letem světem, kreslí úsměv na líčka.

Formy a metody práce, aneb cesta k naplnění vzdělávacích cílů

  • Jelikož je naše třída věkově heterogenní vzdělávací nabídku maximálně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním, a emocionálním potřebám dětí a respektujeme individualitu každého dítěte.
  • Vytváříme pedagogickou diagnostiku a cíle vzdělávání přizpůsobujeme aktuálnímu vývojovému stadiu dítěte.
  • Využíváme především prožitkové a kooperativní učení a učení hrou. Protože zážitek a prožitek je nepřenosná zkušenost a díky ní se učíme nejvíce. Každé dítě musí zažít úspěch, ale také vědět, že pokud udělá chybu je to situace která ho naučí, že příště se zachová jinak.
  • Vzdělávací a didaktická nabídka musí být pestrá a nastavená tak, aby ji zvládla každá věková skupina
  • podporujeme radost dítěte z objevování a učení. Využíváme situační učení - nedržíme se striktně stanoveného vzdělávacího plánu. Pokud přijde dítě s tématem které ho zajímá a je pro něj zapálené, využijeme jeho nadšení a téma zařadíme.
Školní vzdělávací program je rozdělen do pěti základních integrovaných bloků, pro které máme stanovené cíle a konkretizované výstupy vzdělávání a také kompetence vzdělávání, ke kterým děti směřují a naplňují je. Vzdělávací nabídku tvoříme dostatečně pestrou, abychom obsáhli všech pět oblastí vzdělávání.
ŠVP pro PV bude k náhledu zde na webových stránkách ve zkrácené verzi. V plném rozsahu si jej můžete přečíst v mateřské škole, kde je volně umístěn v šatně dětí.


5.Přijímání dětí do mateřské školy

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6-ti let, nejdříve však od 2 let. Přednostně přijímány jsou děti, které dosáhly ve školním roce předškolního věku a předškolní docházka je pro ně povinná. Dále jsou přednostně přijímány děti, které mají trvalé bydliště v Obci Chlumany. Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá dle školského zákona v období mezi 2. - 16. květnem. Přesný datum a kritéria přijetí budou s dostatečným předstihem zveřejněna na webových stránkách školy a na vývěsce obce Chlumany.
V současné době je k předškolnímu vzdělávání přihlášeno 24 dětí, a je naplněna kapacita školy.

MŠ Chlumany © 2010-2021