MATEŘSKÁ ŠKOLA
CHLUMANY
mobil: 725009880
e-mail: ms.chlumany@seznam.cz
Kontaktujte nás

MŠ Chlumany
mobil:
725 009 880
e-mail:
ms.chlumany@seznam.cz

Odkazy
MŠ Chlumany > Aktuálně

Aktuálně

Uzavření MŠ od 1.3.2021

Vláda na svém jednání dne 26.2.2021 rozhodla také o uzavření MŠ. 

S účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

Změny v provozu škol a školských zařízení od 27. února, MŠMT ČR (msmt.cz)

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Potvrzení o uzavření MŠ nevystavuje! Stačí pouze vyplnit prohlášení o tom, jakou MŠ Vaše dítě navštěvuje.

V odkaze naleznete informace o tom, kdo má nárok na ošetřovné, včetně postupu jak a jaký formulář vyplnit, jak dlouho lze ošetřovné čerpat,...

Úvod - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Distanční výuka pro povinný předškolní ročník bude probíhat dle telefonické domluvy - přes FB stránky. 


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMANY, OKRES PRACHATICE PRO ROK 2020/2021

 

Zápis proběhl dne: 5.5.2020

V řádném termínu bylo přijato 7 žádostí o přijetí.

Volná kapacita pro školní rok 2019/2020 činní 5 míst pro děti starších tří let nebo dle vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb, v platném znění k 1.9.2020 o snižování kapacity MŠ při přijetí dítěte mladšího tří let,  celkového počtu 24 míst.

Ředitelka školy vydala v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dle správního řádu 500/2004 Sb., a na základě kritérií stanovených pro zápis na školní rok 2020/2021 následovně:

K předškolnímu vzdělávání v MŠ Chlumany, okres Prachatice byly přijaty/nepřijaty tyto děti:

Registrační číslo přihlášky

Rozhodnutí

2/a/2020

Přijato od 25.4.2021

3/a/2020

Nepřijato

4/a/2020

Přijato od 1.9.2020

5/a/2020

Přijato od 1.9.2020

6/a/2020

Nepřijato

7/a/2020

Přijato od 1.9.2020

8/a/2020

Přijato od 1.9.2020

 

Kapacita mateřské školy je pro školní rok 2020/2021 naplněna.

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte je vedeno v Matrice MŠ Chlumany, okres Prachatice, kde je možné do spisu nahlédnout.

O nepřijetí dítěte budete informování písemným doporučeným dopisem. 

Pokud jste byli přijati k předškolnímu vzdělávání současně do jiné mateřské školy, nebo pokud k předškolnímu vzdělávání nenastoupíte, informujte neprodleně o této situaci ředitelku MŠ Chlumany a to písemnou formou – věc: ukončení předškolní docházky nebo zpětvzetí žádosti o předškolní vzdělávání s vlastnoručním podpisem na adresu:  Mateřská  škola Chlumany, Chlumany 60, 384 22 Vlachovo Březí.

 

Děkuji

Mgr. Milada Kokšteinová

ředitelka MŠPřerušení provozu o letních prázdninách

Ve školním roce 2019/2019 bude přerušen provoz MŠ Chlumany o letních prázdninách od 1.8. 2020 do 31.8.2020. 

Nový školní rok začíná 1.9.2020.Vážení rodiče,

V mateřské škole bude obnoven provoz v pondělí 11.5.2020

1. V šatně mohou být  současně  pouze 2 děti se  zákonným zástupcem, v případě většího počtu osob vyčkejte na uvolnění šatny v daných rozestupech.

2.  Stanovené rozestupy dodržujte i  při předávání a vyzvedávání dítěte.

3. Pro rodiče dětí platí povinnost zakrytí úst a nosu v budově školy, dále platí zákaz shromažďování před budovou.

3. Do MŠ nesmí vstoupit osoby s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšenou tělesnou teplotou, rýmou, kašlem…

4. Doporučuje se, aby zákonní zástupci před docházkou dítěte do MŠ zvážili zdravotní rizikové faktory dítěte (astma, poruchy imunitního systému, …).

7.  Při prvním  vstupu dítěte do MŠ je zákonný zástupce povinen vyplnit a podepsat Čestné prohlášení, které je k dispozici u učitelek nebo na webových stránkách školy.

Dále budete informování do e-mailů.

V Chlumanech 5.5.2020

Mgr. Milada Kokšteinová

ředitelka MŠMimořádné opatření

Formulář o prodloužení ošetřovného viz. soubory.

Tento formulář byl také jednotlivě každému rozeslán do e-mailu. Zápis k přijímaní dětí k předškolnímu

do Mateřské školy Chlumany, okres Prachatice

Zápis dětí do MŠ Chlumany, okres Prachatice
pro školní rok 2020/2021

se uskuteční v úterý 5. 5. 2020

Zápis bude probíhat následovně:

Z důvodu mimořádného opatření vlády ČR, bude zápis probíhat bezkontaktně. V zalepené obálce s nápisem „Zápis do MŠ“ vhoďte prosím vyplněné formuláře, které si stáhnete na webu školy, do poštovní schránky MŠ. Ve formuláři prosím nezapomeňte vyplnit telefonní číslo a e-mail, kam Vám bude zasláno přidělené registrační číslo. Pod tímto číslem bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  Tuto informaci naleznete na webových stránkách dne 31.5.2020.

K zápisu si prosím přineste:

  • Žádost o přijetí
  • Evidenční list dítěte
  • Přihlášku ke stravování

Aktuální formuláře jsou ke stažení na adrese www.ms.chlumany.cz.

Bez vyplněného potvrzení o splnění řádného očkování od pediatra nebude moci být dítě do MŠ přijato.

 

 

V Chlumanech, 30.3.2020

Mgr. Milada Kokšteinová

ředitelka MŠMIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS- CoV-2, rozhodl zřizovatel, Obec Chlumany, o mimořádném opatření:

 

U Z A V Ř E N Í

Mateřské školy Chlumany, Chlumany 60, 384 22 Vlachovo Březí

od pondělí 16.3. 2020 do odvolání

 

Toto mimořádné opatření je vydáno na základě nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví podle §69 odst. 1 písm. I) a odst. 2 zákona č.258/2000 Sb. K ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, na území České republiky. Dále dle doporučení ministra školství mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy ze dne 11.3.2020 na omezení provozu či úplného uzavření mateřských škol.

 

 

Děkujeme za pochopení.

V Chlumanech, dne 13.3.2020

 

Formulář o ošetřovném si budete moci vyzvednout v pondělí od 8:30 do 13:00 v MŠ nebo na OÚ Chlumany. Případně po domluvě na telefonu. ROZHODNUTÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020: VIZ. SOUBORY - VÝSLEDKY 

Mgr. Milada KokšteinováZápis do mateřské školy 2019/2020

K zápisu je možné se dostavit ve dnech

2.5. 2019 od 9:30 do 15:45

3.5.2019 od 9:30 do 15:45

K zápisu je nutné doložit potvrzení o řádném očkování dítěte od vašeho pediatra.

Žádost o přijetí je možno stáhnout v souborech nebo ji vyplníte na místě.

Kritéria přijetí:

Přednostně jsou přijímány děti, které ve školním roce 2019/2020 plní povinnou předškolní docházku. 

Dále jsou přednostně přijímány děti, které mají trvalé bydliště v obci Chlumany.

Případné dotazy ráda zodpovím e-mailem ms.chlumany@seznam.cz nebo telefonicky. 

 

Těšíme se na Vás

Mgr. Milada Kokšteinová

Bc. Jaroslava Jakubcová
Motto: ,,Je úžasné, co děti dokážou, když jim k tomu dáme příležitost"

 

Vážení rodiče a milé děti, 

prázdniny jsou již u konce a my se těšíme na začátek školního roku 2018/2019. Věříme, že jste si je užili a máte spoustu nových zážitků. Ani my jsme nezaháleli a chystali jsme se náš první společný rok v mateřince. Školka se převlékla do nového kabátku, kdy během srpna proběhlo vymalování interiéru. Také jsme díky obci Chlumany získali krásnou zastřešenou terasu na školní zahradě, kterou budeme s dětmi hojně využívat. V neposlední řadě se zadařilo během měsíce srpna zažádat ve spolupráci s MAS Šumavsko a podporou obce i o personální podporu z projektu Šablony II a tudíž náš tým obohatíme i o chůvu, která bude pomáhat při péči o děti. 

Pevně věříme, že si společně strávené chvíle ve školce všichni užijeme. 

Těší se na Vás

paní učitelky Jaruška, Miládka

chůvička Martinka

a paní kuchařka RadkaŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

 

ZÁPIS A NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

VYHODNOCENÍ ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

POČET VOLNÝCH MÍST K 1.9 2018 8

 

Ve stanoveném termínu bylo odevzdáno 8 přihlášek ,při hodnocení ředitelka školy/ v souladu s § 34,§165 odst.2 a §183odst.2 zákona číslo 561/2004 o předškolním ,základním,středním a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů/a po rozhovoru s rodiči rozhodla takto.

 

K 1.9 2018 byly přijaty tyto děti:

 

D/1

D/2

D/3

D/4

D/5

D/6

D/7

D/8

 

CELKOVÁ KAPACITA MATEŘSKÉ ŠKOLY JE 24 DĚTÍ

pro rok 2018-2019 není žádné volné místo

 Květen

3.5. - Draví ptáci - 10:00 - Vl. Březí program ZAYFERUS - letové ukázky¨

4.5. - zvoneček - Péťa a Madla jedou na dovolenou

5.5. - Chlumanský trh - Honza z bedny

9.5. - 4. Adapatční hodina

17.5. - BESÍDKA PRO RODIČE - 15:45

17.5. - divadlo Máma a táta - Čarodějnice Josefína

31.5. - Honza z bedny - Pohádka

31.5. - Spaní předškoláků ve školceZÁPIS

do Mateřské školy Chlumany

 

Mateřská škola Chlumany vyhlašuje zápis na školní

rok 2018/2019

 

 

Ředitelka mateřské školy stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 33 – 35 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, pro termín podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí od školního roku 2018/2019, tedy od 1.9.2018 na dny:

 

 

 

čtvrtek 10.5.2018 a pátek 11.5.2018

od 11.00 do 15.00

 

 

 

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Op počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - §34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

 

 

 

Žádost ke stažení na stránkách MŠ Chlumany, nebo přímo v

mateřské škole.Leden

12.1. - Den otevřených dveří pro předškoláky ZŠ Vlachovo Březí

15.1. - Uzavření MŠ - odstávka elektřiny

29.1. - Divadlo Prachatice - pohádka O Makové panence

 

Únor

6.2. - ŠNP Vimperk - Co se děje v zimě v lese - pro děti 5 - 6 let

14.2. - 1. Adaptační hodina pro předškoláky v ZŠ Vlachovo Březí 

16.2. - divadlo Honza z bedny - O Zlobivém sněhulákovi

Karneval ve školce - další info nástěnka MŠ 

 

Zima v lese - program MŠ - bližší info na tabuli v MŠ 

Chytré sovičky projekt MŠ 

 

Zimní radovánky - bližší info v MŠ - stavění sněhuláků podle počasí MŠ Chlumany © 2010-2021